ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

«Գիտական հետազոտությունների առեւտրայնացումը»Հայաստանում

Այցելություն Ռուսաստանի Դաշնություն