ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

ՄԳՏԿ հայաստանյան հանձնաժողովի աշխատանքային նիստը Երեւանում