ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Միկրոդրամաշնորհային մրցույթի հայտարարություն

Ի գիտություն

Մեկնարկում է «Հորիզոն Եվրոպա»-ի մրցույթներին դիմելու նախագծերին աջակցություն տրամադրելու ծրագիր

Միջազգային գիտաժողով՝ «Հեռափոխելով քաղաքը․ մարդաբանական դիտանկյուն»

Քննարկումներ՝ ՄԳՏԿ աշխատանքային խմբի հանդիպման շրջանակներում