ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Քննարկվեց գիտական կադրերի ատեստավորման կարգը

Ի գիտություն

«Ակադեմիական քաղաք» ծրագրի հայեցակարգի քննարկում