ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Համագործակցություն » Միջազգային համագործակցություն » Սևծովյան համագործակցություն (BSI)
Սևծովյան համագործակցության նախագիծը՝ ՀՀ գիտական համագործակցության ընդլայնման և նոր տեխնոլոգիաների ձեռքբերման հիմք
Սևծովյան համագործակցության ցանցային նախագիծ (BSI)