ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Մարդու գենետիկայի հիմունքները

Մարդու գենետիկայի հիմունքները

Թոմաս Լիր, Տիգրան Հարությունյան, Գալինա Հովհաննիսյան

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն., 2020, 172 էջ

Ձեռնարկում հանրամատչելի կերպով ներկայացվում է նաև գենետիկական խորհրդատվության անհրաժեշտության և դրա իրականացման նախադրյալների մասին տեղեկատվությունը, ինչն այսօր խիստ արդիական է Հայաստանի համար: Քննարկվում են մարդու բջիջներում գենոմի խմբագրման աշխատանքները, իրականացվող կլինիկական փորձարկումները, դրանց հեռանկարներն ու մարդու մոտ կիրառման էթիկայի խնդիրները: Ձեռնարկը հասցեագրված է կենսաբանական և բժշկական մասնագիտությամբ ուսանողներին, ինչպես նաև մասնագետներին և առհասարակ մարդու գենետիկայով հետաքրքրվող անձանց։