ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Տարածաշրջանային մարտահրավերները» զեկույցների ժողովածու

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն

«Ոսկան Երևանցի» տպագրատուն, 2016 թ., 112 էջ

Ժողովածուն զետեղում է 2015 թ. հուլիսին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի, Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի կողմից ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի դրամաշնորհային աջակցությամբ իրականացված Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի զեկույցները:

Զեկույցները վերաբերում են Հարավային Կովկասի և հարակից երրների քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական և գիտական գործընթացներին:

Ձեռնարկը նախատեսված է հետազոտողների, լրագրողների և պետական համակարգի ներկայացուցիչների համար: