ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Կարգեր
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման կարգ (հաստատված ՀՀ կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշմամբ)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1122 որոշմամբ)
Գիտական և գիտատեխնիկական պետական ծրագրերի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման կարգ (հաստատված ՀՀ կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1123 որոշմամբ)