ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ի գիտություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների

18.03.2010

Մինչև ս. թ. ապրիլի 30-ը ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե պետք է ներկայացնել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորմամբ իրականացված հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտության  2005-2009 թթ. ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվությունն` էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակներով:

 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմ