ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-7)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 07.10.2019 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 09.10.2019 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն