ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

ՄՐՑՈՒՅԹ

04.08.2014

ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեն և Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամը (ՌԴ) հայտարարում են գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2015» մրցույթ՝ գիտության հետևյալ բնագավառներով. բնական գիտություններ, ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիա, բժշկական գիտություններ:

 

Մրցույթին մասնակցելու հայտերը պետք է ներկայացվեն և՛ էլեկտրոնային և՛ տպագիր եղանակներով: Հայտի էլեկտրոնային տարբերակը լրացվում և ներկայացվում է grants.scs.am հասցեում, 2014 թ. օգոստոսի 4-ից մինչև 2014 թ. հոկտեմբերի 14-ը ներառյալ, իսկ տպագիրը Գիտության պետական կոմիտե է ներկայացվում գիտական խմբի ղեկավարի կողմից անձամբ՝ մինչև 2014 թ. հոկտեմբերի 31-ը, աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-13:00 և 14:00-17:00 (հասցե՝ ք. Երևան, Օրբելի եղբայրների 22, 7-րդ հարկ, 708 սենյակ):

 

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն կարելի է ստանալ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գիտական գործունեության կազմակերպման վարչությունում՝ հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 210 140 +112, +115 կամ +108:

 

Մրցույթի հրավերի փաթեթ

 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե