ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Միջազգային մրցույթներ » 2018 թվական
«Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր-2018» մրցույթի հրավեր
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն և ԲՀ գիտության և տեխնոլոգիաների պետական կոմիտեի կողմից անցկացվող կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ԲՀ ԳՏՊԿ - 2018» մրցույթի հրավեր