ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Հանրային լսում՝ գիտական աստիճանի համար ամենամսյա դրամական վճարի տրամադրման կարգը և չափը սահմանելու չափանիշների վերաբերյալ

22.04.2022
image descriptionimage descriptionimage descriptionimage description

Ապրիլի 22-ին ՀՀ գիտության կոմիտեում տեղի ունեցավ «Գիտական աստիճանի համար ամենամսյա դրամական վճարի տրամադրման կարգը և չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ հանրային լսում:

Գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանը ներկայացրեց նախագծի կարգավորումները, ինչպես նաև շահառուներին ներկայացվող պահանջները:

Լսմանը ներկա գիտնականները հարցեր ուղղեցին նախագծի վերաբերյալ: Քննարկումը հիմնականում վերաբերում էր սահմանված տարիքային շեմին և նախագծի մի շարք այլ դրույթների:

Մասնակիցները նաև իրենց մտահոգությունները հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ, ներկայացրին իրենց առաջարկությունները: