ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում » «Երիտասարդ գիտնականներին աջակցության ծրագրին» պետական աջակցության նպատակով կնքված պայմանագրեր
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր N 1/ԳԿ-ՀՕՖ