ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Թեստերի նմուշներ
Հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Անձնակազմի կառավարման բաժին