ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Թվերի խորհրդավոր ու հետաքրքրաշարժ աշխարհը

Հեղինակ՝ Հայկ Գեղամի Ղազարյան

«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2015 թ., Երևան, 144 էջ

Ձեռնարկը հասցեագրված է և՛ մասնագետներին, և՛ պարզապես հետաքրքրասեր մարդկանց: Ինչպես ճշգրիտ գիտություններին (մասնավորապես՝ մաթեմատիկային) նվիրված ցանկացած հանրամատչելի գրականություն՝ այն երկու նպատակ է հետապնդում՝ գիտելիքների պաշարը լրացնելու մարդու բնական ցանկության բավարարումը և տրամաբանված մտածելու ունակության զարգացումը: