ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Ցեղասպանության ականատեսների հուշեր
Զարմանահրաշ նանոաշխարհ
Գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում