ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Սև գիրք. նշանավոր օտարերկրացիները թուրքական ոճիրների և Հայոց Ցեղասպանության մասին
Հայոց ցեղասպանությունը. լեզվաճանաչողական մեկնակետ
Վէրք Հայաստանի, ողբ հայրենասիրի
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս I)
Հայկական հարց
Ցեղասպանության ականատեսների հուշեր
Զարմանահրաշ նանոաշխարհ
Գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում