ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս I)
Հայկական հարց
Ցեղասպանության ականատեսների հուշեր
Զարմանահրաշ նանոաշխարհ
Գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում