ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում