ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Զարմանահրաշ նանոաշխարհ
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանի նյութեր
Գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում