ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Հայոց ցեղասպանությունը. լեզվաճանաչողական մեկնակետ
Վէրք Հայաստանի, ողբ հայրենասիրի
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս I)
Հայկական հարց
Ցեղասպանության ականատեսների հուշեր
Զարմանահրաշ նանոաշխարհ
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանի նյութեր
Գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում