ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Ամփոփվեց կոմիտեի վերջին տարվա գործունեությունը