ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Քննարկումներ Ազգային մրցունակության զեկույցի շուրջ

ՄԳՏԿ հայաստանյան հանձնաժողովի աշխատանքային նիստը Երեւանում