ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր » Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին
Բաժնի պետ (19/1-2.2-7)
Գլխավոր մասնագետ (19/1-3.1-1)
Գլխավոր մասնագետ (19/1-3.1-2)
Գլխավոր մասնագետ (19/1-3.1-3)
Առաջատար մասնագետ (19/1-3.3-1)