ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Տիգրան Չուխասզյանի ստեղծագործությունը» գիտական նստաշրջանի նյութեր

Պատասխանատու խմբագիր` Աննա Ասատրյան

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2015 թ., Երևան, 208 էջ

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ 2014 թ. դեկտեմբերի 12-ին գումարեց Տիգրան Չուխասզյանի ստեղծագործությանը նվիրված գիտական նստաշրջանը, որի ընթացքում ներկայացվեց ականավոր կոմպոզիտորի երաժշտական ժառանգությունը: Ժողովածուում ներկայացված են նստաշրջանի նյութերը`բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է երաժշտագետներին, երաժիշտ-կատարողներին, արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին: