ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.2-2)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 20.01.2020 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 22.01.2020 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն