ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության արտագաղթի հիմնախնդիրը. ցանցային միգրացիայի համատեքստը

Մ. Վ. Գալստյան, Գ. Լ. Հակոբյան, Լ. Ռ. Մնացականյան, Ն. Մ. Գալստյան

Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրատարակչության տպարան, 2017, 183 էջ

.

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, 2022, 178-էջ:

.

Գրքում վերհանվում են հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության արտագաղթի հիմախնդիրները. համակողմանիորեն վերլուծվում է ցանցային միգրացիայի դերը արտագաղթի հոսքերի ձևավորման, ընդլայնման, նրանց տեղափոխման ծախսերի և ռիսկերի նվազեցման, արտերկրում աջակցության, վստահելիության, սոցիալական կապիտալի, ադապտացիայի և միգրանտների՝ հանրապետությունում մնացած ընտանիքների համար որպես կարևոր հոգեբանական գործոնի համատեքստում: Աշխատությունը կարող է հետաքրքրել միգրացիայի խնդիրներով զբաղվող հասարակական և հումանիտար ոլորտի մասնագետներին, այդ հարցում պետական քաղաքականություն մշակողների և ընթերցողների լայն շրջանակին:

.

Գրքի էլեկտրոնային տարբերակը դրված է Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կայքում` հետևյալ հղումով: