ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթի արդյունքները հայտնի են

13.12.2017

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 49-Ա հրամանով հաստատվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության միջև համատեղ անցկացվող Ակադեմիական և գիտական շարժունության միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական ծրագրերի ցանկը: