ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների հավանական ժամանակացույց

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Հայտարարման
ամիս
Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԳԿ-ՀՀՌՀ 2023 «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 2023» միջազգային մրցույթ դեկտեմբեր 2022 հունիս 2023