ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս II)

Հեղինակ՝ Հ. Ս. Միքայելյան

«Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն, 2015 թ., Երևան, 440 էջ

Աշխատանքը կատարվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի կողմից բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող թեմայի շրջանակներում: Աշխատանքն առաջին հերթին հասցեագրված է մաթեմատիկայի ներկա և ապագա ուսուցիչներին, սակայն այն կարող է հետաքրքիր լինել նաև գեղեցիկի, մաթեմատիկայի և կրթության խնդիրներով զբաղվող այլ մասնագետների համար: