ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրամաններ
Կարեն Բորիսի Ղարիբյանին վերանշանակելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ․ նոյեմբերի 23-ի N 03-Ա՛)
«Կին ղեկավարների առաջխաղացմանն ուղղված ծրագիր 2024» մրցույթը կազմակերպելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ․ նոյեմբերի 23-ի N 63-Ա/Ք)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հեռանկարային ուղղություններով հետազոտական նախագծեր 2024» մրցույթը կազմակերպելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ․ նոյեմբերի 20-ի N 62-Ա/Ք)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «PostDoc-Armenia 2024»» մրցույթը կազմակերպելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023թ․ նոյեմբերի 15-ի N60-Ա/Ք)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024» մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023թ․ նոյեմբերի 15-ի N 59-Ա/Ք)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Մասնագիտական վերապատրաստում 2024» մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023թ․ նոյեմբերի 7-ի N 51-Ա/Ք)
«ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 05-Ա/Ք հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. նոյեմբերի 7-ի N 50-Ա/Ք)
Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. հոկտեմբերի 4-ի N 31-Լ)
Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգը հաստատելու մասին ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023թ. հոկտեմբերի 2-ի N30-Ա)
«Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի փետրվարի 24-ի N 02-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. սեպտեմբերի 8-ի N 26-Լ)