ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Տեսանյութեր
«Գիտության ֆինանսավորում» («Մանրամասներ» հաղորդաշար, ArmNews հեռուստատեսություն, 18.09.2012 թ.)
«Մեկ գրամ հայկական ամինաթթուն՝ 100-350 դոլար» («Հրապարակում» հեռուստածրագիր, 14.09.2012 թ.)
«Եռման կետ», 1-ին մաս («Երկիր մեդիա», 2010 թ. հունվար)
«Ֆինանսավորման ավելացում, թե՞ օպտիմալացում» (ArmNews հեռուստատեսություն, 16.04.2012 թ.)
«Եռման կետ», 2-րդ մաս («Երկիր մեդիա», 2010 թ. հունվար)
Բիզնես հարցազրույց, Սամվել Հարությունյան (ArmNews հեռուստատեսություն, 16.04.2012 թ.)
«Եռման կետ», 3-րդ մաս («Երկիր մեդիա», 2010 թ. հունվար)
«Վտանգված գիտություն» 1-ին մաս («Երկիր մեդիա», 2009 թ. դեկտեմբեր)
Բրիֆինգ, Սամվել Հարությունյան, 1-ին մաս (ArmNews հեռուստատեսություն, մարտ, 2012 թ.)
«Վտանգված գիտություն» 2-րդ մաս («Երկիր մեդիա» , 2009 թ. դեկտեմբեր)
Բրիֆինգ, Սամվել Հարությունյան, 2-րդ մաս (ArmNews հեռուստատեսություն, մարտ, 2012 թ.)
Բրիֆինգ, Սամվել Հարությունյան, 3-րդ մաս (ArmNews հեռուստատեսություն, մարտ, 2012)
«Կիրառական գիտության արժանիք եւ արժեք», 1-ին մաս («Ինտերնյուս», «Զուգահեռներ» հաղորդաշար, 2009 թ. մայիս)
Բրիֆինգ, Սամվել Հարությունյան, 4-րդ մաս (ArmNews հեռուստատեսություն, մարտ, 2012)
«Կիրառական գիտության արժանիք եւ արժեք», 2-րդ մաս («Ինտերնյուս», «Զուգահեռներ» հաղորդաշար, 2009 թ. մայիս)