ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Գաղձի (cuscuta, dodder) տարածվածությունը , վնասակարությունը հանրապետությունում և պայքարի նոր միջոցառումները

Արկադի Ահարոնյան, Սոնա Սարգսյան

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2020 թ., Երևան, 160 էջ, 48 էջ գունավոր ներդիր

Աշխատությունը նվիրված է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 90-ամյակին: Գիրքը հրատարակության է երաշխավորել Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման վերլուծության գիտական կենտրոնի գիտական խորհուրդը:

Գրքում տրված է հանրապետության վնասակար պարազիտ գաղձերի տարածվածության արդի վիճակը տարբեր հողատարածքներում, ոռոգման և մելիորատիվ համակարգերում , այլևայլ կառույցներում: Նկարագրված են դրանց վնասակարության և կենսաէկոլոգիական առանձնահատկություններ: Բերված են պայքարի նոր միջոցառումներ և արտադրական պայքարի լուսանկարներ:

Աշխատությունը նախատեսված է բարձրագույն և միջնակարգ գյուղատնտեսական և կենսաբանական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների, բույսերի պաշտպանության մասնագետների, կենսաբանների, գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքով զբաղվող օգտատերերի համար: