ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս I)

Հեղինակ՝ Հ. Ս. Միքայելյան

«Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն, 2014 թ., Երևան, 348 էջ

Աշխատանքը կատարվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի կողմից բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական և արժեքաբանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում» թեմայի շրջանակներում: