ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Գերբարձր հաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի ոչ ջերմային ինտենսիվության ազդեցությանը ենթարկվող անձանց բժշկական հսկողության մասին ուղեցույց

2019 թ., Երևան

Ս. Գալստյան, Կ. Ենկոյանի, Ս. Քոչարյան, Ա. Նազարյան, Գ. Վարդանյան

Ուղեցույցը նախատեսված է ՀՀ զինված ուժերի հրամանատարական կազմի և բուժծառայության անձնակազմի, ինչպես նաև ԵՊԲՀ դասավանդման պրոցեսում կիրառելու համար:

Գերբարձր հաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի ոչ ջերմային ինտենսիվության ազդեցությանը ենթարկվող անձանց բժշկական հսկողության մասին ուղեցույցը ՀՀ զինված ուժերում ռադիոլոկացիոն կայաններում անձնակազմի ծառայողական գործունեության բժշկական հսկողության հիմնախնդիրների մասին է: Վերլուծվում են ԳԲՀ ԷՄԴ-ի ոչ ջերմային ինտենսիվության ազդեցության ենթարկվող անձանց բուժապահովման գործնական բոլոր ուղղությունները: