ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (19/1-4.1-1)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 15.09.2020 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 17.09.2020 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն