ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-4.1-1)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-4.1-1)
Գիտական քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.1-2)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-4.1-1)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-3.1-3)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-3.3-1)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-3.2-2)