ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Մաթեմատիկական կրթության գեղագիտական հիմունքները

Մաթեմատիկական կրթության գեղագիտական հիմունքները

Հ. Ս. Միքայելյան

ՀԱՊՀ, Ճարտարագետ, 2016 թ., Երևան, 276 էջ

Աշխատանքում դիտարկվում են մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում գեղագիտական արժեքների և գեղագիտական դաստիարակության կատեգորիաների ձևավորման, ինչպես նաև այդ գործընթացի գեղագիտական բաղադրիչի ակտիվացման միջոցով հոգեկան երևույթների ձևավորման խնդիրները: Նախատեսված է կրթության խնդիրներով հետաքրքրվողների համար: