ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-3.1-3)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 27.09.2018 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 01.10.2018 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն