ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Տարածաշրջանային մարտահրավերները» զեկույցների ժողովածու

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն

«Լիմուշ ՍՊԸ»-ի տպարան, 2017 թ., 116 էջ

Ժողովածուն զետեղում է 2015 թ. հուլիսին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի կողմից իրականացված Երիտասարդ գիտնականների դպրոցի զեկույցները:

Զեկույցները վերաբերում են Հարավային Կովկասի և հարակից երկրների քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական և գիտական գործընթացներին:

Ձեռնարկը նախատեսված է հետազոտողների, լրագրողների և պետական համակարգի ներկայացուցիչների համար: