ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի հաշվետվությունները ներկայացնելու վերաբերյալ

08.01.2009

Մինչև 2009 թվականի հունվարի 20-ը ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե ներկայացնել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի հաշվետվությունների ձեւերը.

հաշվետվություն (ձեւ 1-5)

հավելված