ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Բողոքարկման արդյունքները հայտնի են

08.11.2018

ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահի 2018 թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 50-Ա/Ք հրամանով հաստատվել է «ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի» մրցույթի բողոքարկման արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմաների ցանկը: