ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Մրցույթներ » Ներքին մրցույթ » Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-28.1-Մ4-1)
Հայտարարություն
Տեղեկատվություն