ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեկնարկել է «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնահարցերը» միջազգային գիտաժողովը

Մեկնարկել է ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովը