ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

ՄԳՏԿ կառավարման խորհրդի 54-րդ նստաշրջանը Մոսկվայում (2011 թ., դեկտեմբերի 7-9)