ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության բազային, պայմանագրային (թեմատիկ) եւ նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորմամբ գիտական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններին

09.04.2009

Գիտության պետական կոմիտեի 18.07.2008 N 08-03-03/56, ինչպես նաեւ 23.03.2009 թ. թիվ 08-03-03/50  գրությունների համաձայն` կրկին հիշեցնում ենք.

Մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը անհրաժեշտ է Գիտության պետական կոմիտե ներկայացնել ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում ներգրավված գիտական աստիճան ունեցող աշխատողների տվյալները, կամ նախկինում ներկայացված ցուցակներում  կատարված փոփոխությունները՝ պահանջվող ձևով (կցվում է):

 

Փոփոխություններ  լինելու դեպքում պարտադիր պետք է նշել՝

 

ա) նախորդ ցուցակից հանված (այդ թվում մահացած) կամ ցուցակում նոր ընդգրկված անձանց,

 

բ)  ցուցակում նոր  ընդգրկված՝   գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի աստիճան նոր  ստացած անձանց (կցել վկայագրի պատճենը),

 

գ)  ցուցակում ընդգրկված  և  2 ամսից ավելի գործուղման մեջ գտնվող  անձանց:

Նախորդ եռամսյակի համեմատ փոփոխություններ չլինելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել գրություն՝ փոփոխություններ չլինելու մասին:

 

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ վերոհիշյալ գրությունը ժամանակին չներկայացնելու դեպքում  կդադարեցվի ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի հետագա ֆինանսավորումը:

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գիտական քաղաքականության վարչության գիտական տեղեկատվության եւ վերլուծության բաժին հեռ. 21 01 40 (122):