ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Ի գիտություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների

Մշակվել է Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարության նախագիծը

Սեմինար-պարապմունքներ գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմում

Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության բազային, պայմանագրային (թեմատիկ) եւ նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորմամբ գիտական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններին

ՄՐՑՈՒՅԹ

Բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի հաշվետվությունները ներկայացնելու վերաբերյալ