ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

ՄՐՑՈՒՅԹ

Ի գիտություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների

Ի գիտություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների

Ի գիտություն զանգվածային լրատվամիջոցների