ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մշակվել է Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարության նախագիծը

Սեմինար-պարապմունքներ գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմում

Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության բազային, պայմանագրային (թեմատիկ) եւ նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորմամբ գիտական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններին

ՄՐՑՈՒՅԹ

Բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի հաշվետվությունները ներկայացնելու վերաբերյալ

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի միջոցով ծախսային ծրագիր կատարող բոլոր կազմակերպություններին