ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

ՄՐՑՈՒՅԹ

Ի գիտություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների

Ի գիտություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների

Ի գիտություն զանգվածային լրատվամիջոցների