ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2021 թվականի գնումների պլան
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-29» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. հուլիսի 20, «Արման Քալանթարյան» ԱՁ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-29» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. հուլիսի 20, «Արման Քալանթարյան» ԱՁ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-28» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. հունիսի 5, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-28» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. հունիսի 5, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-27» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. հունիսի 5, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-27» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. հունիսի 5, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-26» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 26, «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-26» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 25, «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-25» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 5, «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ» ՍՊԸ)