ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-28» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. հունիսի 5, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-27» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. հունիսի 5, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-27» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. հունիսի 5, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-26» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 26, «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-26» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 25, «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-25» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 5, «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/1 (2018 թ. մարտի 1, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ/8 (2018 թ. ապրիլի 17, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալություն)
Հայտարարություն (հաշվետվություն) «ԳՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1» ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին (2017 թ. փետրվարի 15)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-25» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 4, «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ» ՍՊԸ)