ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-19» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 4, «Ջի Վի Սա» ՍՊԸ)
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի 2018 թվականի գնումների փոփոխված պլան (2018 թ. մայիսի 30)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ/5-1 (2018 թ. մայիսի 5, «Կարանդաշ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ/8 (2018 թ. ապրիլի 17, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալություն)
Պետության կարիքների համար դրայվերներ և համակարգչային ծրագրային ապահովման փաթեթների մշակման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N H 2018/0420 (2018 թ. ապրիլի 6, «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1 (2018 թ. մարտի 19, «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ)
Հայտարարություն «ԳՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1» պայմանագրի մասին (2018 թ. մարտի 19)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-21» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 20, «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/2 (2018 թ. փետրվարի 26, «ԴՈԼՖԻՆ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/1 (2018 թ. մարտի 1, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)